full screen background image

Nieuws

Werkgever mag zich bemoeien met ongezonde levensstijl

Drie op de vijf ondernemers vinden dat zij zich met een ongezonde levensstijl van een werknemer mogen bemoeien, ook als die levensstijl geen aantoonbare invloed heeft op de werkprestaties. Lijdt het werk wel onder een ongezonde levensstijl, dan vindt zelfs 92% dat zij hun medewerker daarop mogen aanspreken.

MKB-Nederland onderzocht in het kader van de campagne ElkeDagBeter.nu de mate van betrokkenheid van werkgevers bij de gezondheid van hun medewerkers.
Een kleine minderheid van de werkgevers (8%) vindt dat zij zich geheel niet met een slechte levensstijl van een medewerker mag bemoeien. Bij slechte leefgewoonten gaat het bijvoorbeeld om roken, te veel alcohol drinken of ongezond eten. Hebben de "verkeerde" leefgewoonten geen aantoonbare invloed op de prestaties, dan zijn er meer werkgevers die vinden dat je er niet mee mag bemoeien, maar nog altijd is dan een meerderheid (62%) van mening zij zich met de ongezonde leefstijl mag bemoeien.
De werkgevers zijn overigens in het onderzoek ook ondervraagd over hun eigen gezondheid. Uit de enquëte blijkt dat ongeveer de helft van de ondernemers soms tot vaak last heeft van slaapproblemen. Ruim een kwart van de ondernemers drinkt zes tot tien koppen koffie per dag, vijf procent drinkt er meer dan tien. Bijna zestig procent heeft soms moeite om bij thuiskomst belangstelling op te brengen voor andere mensen. Ruim vijftien procent heeft dat vaak of altijd.
MKB-Nederland is de campagne ElkeDagBeter.nu gestart om werkgevers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door onder andere vergrijzing ontstaat komende jaren grote krapte op de arbeidsmarkt.
Bron: MKB Nederland, 27-11-2012


Return